ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ตามรายละเอียดที่แนบมานี้

Posted by:

S__33693698

0

Add a Comment