วันที่ 23 ก.ย. 60 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผว.จ.รอ. ประธานมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส บ.หนองผักแว่น ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิจ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0

Add a Comment