พิธีปิด โรงเรียนแว่นฟ้า นำโดยนายชุมพล มาโยธา กรรมการโรงเรียน นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในพิธีปิด

Posted by:

พิธีปิด โรงเรียนแว่นฟ้า นำโดยนายชุมพล  มาโยธา กรรมการโรงเรียน  นายสุรพร  หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในพิธีปิด

0

Add a Comment