อบต.โพธิ์ทองทอง เจ้าภาพจัดงานพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ ร่วมกับ อบต.ภูเงิน อบต.เหล่าน้อย อบต.ศรีวิลัย และ ทต.พรสวรรค์ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

Posted by:

0

Add a Comment