ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Posted by:

3 ส.ค. 60 อบต.โพธิ์ทอง นำโดย ท่านนายก ชุมพล มาโยธา นายก อบต. ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลโพธิ์ทองรวมใจร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.นางาม ต.ขวาว ต.วังหลวง และ ต.ศรีวิลัย

0

Add a Comment