กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ 100 วัน รัชกาลที่ 9

Posted by:

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบ100วันรัชกาลที่9
ร่วมกับประมงจังหวัดร้อยและหน่วยงานราชการทุกส่วน

0

Add a Comment