ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

Posted by:

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

16152

16153

16154

16155

16156

16156

16157

16158

16159

16160

16161

16162

16163

16164

0

ปชส.25 ก.ย. 60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ใน.มหาสารคาม

Posted by:

0

วันที่ 23 ก.ย. 60 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผว.จ.รอ. ประธานมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส บ.หนองผักแว่น ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิจ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0

พิธีปิด โรงเรียนแว่นฟ้า นำโดยนายชุมพล มาโยธา กรรมการโรงเรียน นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในพิธีปิด

Posted by:

พิธีปิด โรงเรียนแว่นฟ้า นำโดยนายชุมพล  มาโยธา กรรมการโรงเรียน  นายสุรพร  หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในพิธีปิด

0
Page 1 of 3 123