องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ขอขอบคุณ หจก.ปัญญาทรัพย์สมบูรณ์ ที่ได้นำรถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้ป่วยและผู้พิการมามอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 🙏🏻

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ขอขอบคุณ หจก.ปัญญาทรัพย์สมบูรณ์ ที่ได้นำรถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้ป่วยและผู้พิการมามอบให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองเพื่อมอบให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 🙏🏻

S__30924807 S__30924808

0

นายอำเภอเสลภูมิ นายสุรพร หมายเจริญ ร่วมกับ อบต.โพธิ์ทอง. โดยนายชุมพล มาโยธา สนง.สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ในเขต ต.โพธิ์ทอง ต.พรสวรรค์ และ ต.ภูเงิน. ร่วมรณรงค์มอบนโยบายแก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่แอลกอรฺ์ฮอร์เพื่อลดดอุบัติเหตเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561. ณ.ห้องประชุมอบต.โพธิ์ทอง

Posted by:

นายอำเภอเสลภูมิ นายสุรพร หมายเจริญ ร่วมกับ อบต.โพธิ์ทอง. โดยนายชุมพล มาโยธา  สนง.สาธารณสุขอำเภอ รพ.สต.ในเขต ต.โพธิ์ทอง  ต.พรสวรรค์ และ ต.ภูเงิน. ร่วมรณรงค์มอบนโยบายแก่ผู้ประกอบการร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่แอลกอรฺ์ฮอร์เพื่อลดดอุบัติเหตเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561. ณ.ห้องประชุมอบต.โพธิ์ทอง

1 2 3 4

0

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและพนักงานจ้าง จันทบุรี-ตราด

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทองได้จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรและพนักงานจ้าง จันทบุรี-ตราด

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0

ปชส.25 ก.ย. 60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ใน.มหาสารคาม

Posted by:

0

วันที่ 23 ก.ย. 60 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผว.จ.รอ. ประธานมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส บ.หนองผักแว่น ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิจ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0

อบต.โพธิ์ทองทอง เจ้าภาพจัดงานพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าฯ 12 สิงหาคม 2560 วันแม่แห่งชาติ ร่วมกับ อบต.ภูเงิน อบต.เหล่าน้อย อบต.ศรีวิลัย และ ทต.พรสวรรค์ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร

Posted by:

0

ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

Posted by:

3 ส.ค. 60 อบต.โพธิ์ทอง นำโดย ท่านนายก ชุมพล มาโยธา นายก อบต. ร่วมกับพี่น้องชาวตำบลโพธิ์ทองรวมใจร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ต.นางาม ต.ขวาว ต.วังหลวง และ ต.ศรีวิลัย

0
Page 1 of 2 12