ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2561

Posted by:

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี 25611375

0

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

Posted by:

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561

16152

16153

16154

16155

16156

16156

16157

16158

16159

16160

16161

16162

16163

16164

0

พิธีปิด โรงเรียนแว่นฟ้า นำโดยนายชุมพล มาโยธา กรรมการโรงเรียน นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในพิธีปิด

Posted by:

พิธีปิด โรงเรียนแว่นฟ้า นำโดยนายชุมพล  มาโยธา กรรมการโรงเรียน  นายสุรพร  หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในพิธีปิด

0

เจ้าภาพประชมรม อปท. อ.เสลภูมิ

Posted by:

0