ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี 2561

Posted by:

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี 25611375

0

ปชส.25 ก.ย. 60 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.กุดรัง อ.กุดรัง ใน.มหาสารคาม

Posted by:

0

วันที่ 23 ก.ย. 60 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผว.จ.รอ. ประธานมอบบ้านผู้ด้อยโอกาส บ.หนองผักแว่น ต.โพธิ์ทอง อ.เสลภูมิจ.ร้อยเอ็ด

Posted by:

0

พิธีปิด โรงเรียนแว่นฟ้า นำโดยนายชุมพล มาโยธา กรรมการโรงเรียน นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในพิธีปิด

Posted by:

พิธีปิด โรงเรียนแว่นฟ้า นำโดยนายชุมพล  มาโยธา กรรมการโรงเรียน  นายสุรพร  หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ ประธานในพิธีปิด

0
Page 1 of 3 123